Chuyện đi bác sĩ – Ông không làm theo lời theo lời tôi dặn đúng không?

– Kết quả của ông lần này còn tệ hơn lần trước, ông không làm theo lời theo lời tôi dặn đúng không?

Bệnh nhân vội vàng đáp:

– Đâu có, tôi vẫn làm theo lời bác sĩ đấy chứ. Đêm nào ngủ cũng mở toang cửa sổ, nhưng chẳng những không khỏi bệnh mà còn gặp thiệt hại nữa.

Bác sĩ thắc mắc:

– Thiệt hại gì chứ?

Bệnh nhân thở dài:

– Vợ tôi mất hết toàn bộ trang sức, còn tôi mất tiền và điện thoại nữa.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY