Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu chính xác

Bài viết dưới đây sẽ trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi có sự kiện tặng cho toàn bộ phần vốn góp được tư vấn bởi các chuyên viên dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Lawkey như sau:

1. Trình tự thực hiện thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Về trình tự thực hiện thủ tục này được Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật khác quy định như sau:

  • Trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp, công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.
  • Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

2. Thành phần hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi tặng cho toàn bộ phần vốn góp

thuc-hien-thu-tuc-thay-doi-chu-so-huu-chinh-xac

Để thực hiện thủ tục các bạn cần chuẩn bị thành phần hồ sơ như sau:

  • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
  • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
  • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

3. Cách thức thực hiện thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Đây là trình tự cụ thể thực hiện công việc thay đổi chủ sở hữu khi tặng cho toàn bộ phần vốn góp công ty TNHH một thành viên

  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bài viết trên đây đã cung cấp cũng thông tin cơ bản về trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY