Truyện ăn trộm – Tôi không bao giờ truyền nghề miễn phí cho ai cả

– Tường thì cao, cửa đến ba lần khóa, nhiều chó dữ làm sao anh lại vào được nhà để trộm tiền trong két sắt?

Bị cáo khẽ lắc đầu:

– Xin lỗi tòa, chuyện này tôi không thể nói.

– Tại sao chứ? – quan tòa cau mày.

Bị cáo nhún vai:

– Tôi không bao giờ truyền nghề miễn phí cho ai cả.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY